Gå til indhold

Forsvar

Forsvarsafdelingen har som sit hovedformål at vedligeholde og udvikle det gode samarbejde mellem det danske og det polske forsvar. Afdelingen følger den forsvars- og sikkerhedspolitiske situation, forsvarets organisation og opgaver 

Afdelingen er en integreret del af ambassaden, men forsvarsattacheen refererer direkte til den danske forsvarsminister. Administrativt er afdelingen dog underlagt ambassadøren, og både forsvarsattacheen og de øvrige medarbejdere virker til støtte for ambassaden og dens arbejde som en helhed.

Forsvarsattachéen virker som bindeled mellem det polske og det danske forsvar. Han følger den forsvars- og sikkerhedspolitiske situation, forsvarets organisation og opgaver samt andre relaterede begivenheder i Polen. Resultaterne indberettes til forsvarsministeriet og forsvarets myndigheder.

Forsvarsattachéen informerer omvendt også polske forsvarsmyndigheder om danske, forsvarsrelaterede forhold og udviklingen i dansk forsvar. Endvidere fungerer han som formidler af det til stadighed stigende forsvarssamarbejde mellem Polen og Danmark.

Forsvarsafdelingen tager sig også af diplomatisk clearing af danske militære enheder og enkeltpersoners forlægning til Polen samt overflyvning af polsk luftrum og militær sejlads i polsk farvand.

Afdelingen besvarer også henvendelse fra den danske og polske offentlighed om spørgsmål inden for arbejdsområdet.

Endelig arbejder forsvarsafdelingen også sammen med Danmarks Eksportråd og handelsafdelingen på ambassaden om at sikre danske virksomheder muligheder for, at samarbejde med det polske forsvar.

Forsvarsafdelingen er for tiden bemandet således:
Forsvarsattaché, Oberst Johnny Jespersen, er tiltrådt stillingen pr. 1. september 2020.

Praktikanter støtter forsvarsattachéen i dennes virke, blandt andet ved at indsamle kildemateriale om det polske forsvar og udarbejde forslag til rapporter og indberetninger på dette grundlag.

Kontaktoplysninger:

Oberst Johnny Jespersen
Forsvarsattaché 
e-mail: johjes@um.dk
tlf.: +48 22 565 29 31
sprog: dansk & engelsk

Malgorzata Zalewska-Nowak
Forsvarsassistent
e-mail: malzal@um.dk
tlf.: +48 22 565 29 32
sprog: polsk, dansk & engelsk

Marie Irene Strarup Christensen
Praktikant
e-mail: marich@um.dk

tlf.: +48 22 565 29 13
sprog: dansk & engelsk