Skip to content

Polityka

Królestwo Danii jest monarchią parlamentarną. Władzę ustawodawczą pełni parlament (Folketinget), władzę wykonawczą sprawuje premier i królowa Danii Małgorzata II, władzę sadowniczą sprawują sądy. 

System polityczny Danii jest systemem wielopartyjnym. Partie polityczne reprezentowane są w duńskim parlamencie - Folketinget. Najczęściej władzę sprawują rządy mniejszościowe popierane przez jedną lub kilka partii. Z tego względu tradycją w polityce duńskiej jest dążenie do osiągnięcia kompromisu miedzy partiami. Od 1909 roku żadna z partii nie zdołała osiągnąć większości w parlamencie. By dowiedzieć się więcej o systemie politycznym w Danii, przejdź do: "Duński rząd" i "Duński parlament" (patrz: zakładki po lewej stronie).