Usługi konsularne

 

 

 

 

 

 

Dział Konsularny Ambasady we współpracy z konsulatami honorowymi niesie pomoc obywatelom Danii podczas ich pobytu
w Polsce, np. w przypadku aresztowania, utraty dokumentów, śmierci, choroby, itp.

Do zadań Działu konsularnego należy także przyjmowanie wniosków paszportowych.

Kontakt

Dział Konsularny

e-mail: [email protected] 

Ewa Bartoszuk-Nielsen
tel.: +48 22 565 29 15

Dorota Rozmarynowska

tel.: +48 22 565 29 00