Pobyt i praca w Danii

Praca

Z dniem 1 maja 2009 r. został zniesiony obowiązek posiadania pozwolenia na pracę w Danii w stosunku do obywateli polskich.

Obywatele krajów trzecich zamieszkujący Polskę nadal muszą ubiegać się o pozwolenie na pobyt i pracę w Danii online przez www.newtodenmark.dk  czyli duńskiego urzędu imigracyjnego

Po złożeniu wniosku online należy umówić się (telefonicznie 225652900 bądź przez e-email- [email protected] ) na pobranie odciskow palców w dziale konsularnym ambasady Danii w Warszawie oraz opłacić tzw. embassy service fee przez podany link: www.dys.um.dk/permit 

Pokwitowanie opłaty embassy fee należy przedłożyć wraz z paszportem, danymi biometrycznymi oraz wymaganymi dokumentami podczas wizyty w ambasadzie.

Uwaga - ambasada informuje, że w związku ze składaniem wniosku na pozwolenie na pobyt i pracę należy dwa razy wnieść opłatę:
1) opłatę dla duńskiego Urzędu imigracyjnego lub Duńskiej Agencji ds. Międzynarowdowej Rekrutacji i Integracji na stronie www.newtodenmark.dk 
2) opłatę dla amabsady tj. embassy service fee www.dys.um.dk/permit 

 

Rejestracja pobytu w Danii

Obywatel Polski ma prawo wjazdu do Danii i pobytu przez okres do 3 miesięcy bez potrzeby występowania o zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu. Osoby poszukujące pracy mogą przebywać w Danii do 6 miesięcy bez takiego zaświadczenia. Zarówno trzymiesięczny, jak i sześciomiesięczny okres pobytu liczą się od dnia wjazdu.

Osoba przewidująca, że jej pobyt w Danii będzie trwał dłużej niż 3 miesiące, winna przed upływem tego czasu ubiegać się o zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu.

Zaświadczenie zarejestrowania pobytu stanowi dokumentację, że dana osoba ma prawo przebywać w Danii jako obywatel państwa UE lub członek rodziny obywatela państwa UE.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu stanowi zaświadczenie rejestracji pobytu obywatela UE w Danii. Jest ono ważne na czas nieokreślony – ważność trwa tak długo, jak długo spełniane są warunki będące podstawą jego wydania.

Po pięciu latach nieprzerwanego pobytu w Danii można wystąpić o kartę pobytu na czas nieokreślony.

Po otrzymaniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu można zwrócić się do biura obsługi obywateli - Borgerservice - w gminie zamieszkania w celu uzyskania numeru personalnego CPR i karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zaświadczenie zarejestrowania pobytu stanowi zatem podstawę uzyskania numeru personalnego CPR.

Więcej o pracy i studiowaniu w Danii można dowiedzieć się z portalu w języku angielskim Life in Denmark.