Rejestracja polskiego samochodu w Danii

Osoby, które mają miejsce zamieszkania w Danii, nie mogą korzystać z pojazdów na zagranicznych tablicach rejestracyjnych

Za posiadanie miejsca zamieszkania w Danii uważa się również pobyt trwający rok lub dłużej, a także łączny pobyt trwający 365 dni w ciągu ostatnich 24 miesięcy. W przypadku wątpliwości, czy pobyt w Danii jest równoznaczny z posiadaniem tam miejsca zamieszkania, można zwrócić się w tej sprawie do organów administracji skarbowej.

Wszystkie informacje dotyczące możliwości poruszania się po Danii pojazdem zarejestrowanym za granicą można znaleźć na poniższej stronie (dostępne w jęz. polskim).