Informacja o wizach

 

Visa and Danish work and residence permit application process in English

Regulacje wizowe

Czy potrzebuję wizę na wjazd do Danii? Sprawdź tutajOgólne informacje na temat przepisów wizowych znajdują się na stronie newtodenmark.dk.

Dania jest częścią strefy Schengen. W strefie Schengen wolno przebywać na podstawie wizy turystycznej do 90 dni w okresie 180 dni. Do obliczenia długości pobytu w strefie Schengen można skorzystać z kalkulatora wiz Schengen.

Należy pamiętać, że w Danii nie wolno przebywać ani pracować na podstawie wizy Schengen. Jeśli pobyt w Danii trwa dłużej niż 90 dni, trzeba ubiegać się o pozwolenie na pobyt i/lub pracę. 

 

Wybierasz się na Grenlandię i/lub Wyspy Owcze?

 Polscy obywatele nie potrzebują wiz na Wyspy Owcze, ani do Grenlandii, muszą jednak ubiegać się o pozwolenie na pracę, jeśli chcą tam pracować.

Wizy na Wyspy Owcze i Grenlandię są wymagane od obywateli krajów trzecich, nawet jeśli mają oni pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce.

Więcej informacji na temat wiz na Grenlandię i Wyspy Owcze znajdą Państwo tutaj.

  Aplikuj o wizę i zapłać online - przejdź do internetowego systemu składania wniosków wizowych ApplyVisa.

Tutaj należy:  

1) zarejestrować się jako użytkownik,  

2) wypełnić wniosek online,  

3) uiścić opłatę wizową  

4) wydrukować i podpisać wniosek oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5) umówić się telefonicznie lub przez e-mail na pobranie odcisków palców w ambasadzie w Warszawie: +48 225652900/15 lub [email protected] 

Prosimy o przygotowanie paszportu i innych dokumentów powterdzających informacje zawarte we wniosku przy wizycie w ambasadzie w celu złożenia odcisków palców (tzw. dane biometryczne) oraz podpisanego wniosku. 

 Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przechowywania danych biometrycznych, proszę kliknąć tutaj.

Należy pamiętać, że niektórzy wnioskodawcy są zwolnieni z obowiązku dostarczania danych biometrycznych, tj. dzieci poniżej 12 roku życia, osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe oraz szefowie państw i członkowie rządów krajowych, a także członkowie ich oficjalnych delegacji, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych.

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie wniosku wizowego liczy się od daty otrzymania przez misję paszportu, podpisanego wniosku i danych biometrycznych. W niektórych przypadkach czas rozpatrywania wniosków może zostać przedłużony nawet do 50 dni, jeśli konieczne jest dalsze rozpatrzenie sprawy.

Uprzejmie informujemy, że ambasada Danii nie odpowiada na pytania dotyczące procesu rozpatrywania złożonych już wniosków wizowych za pośrednictwem poczty elektronicznej ze względu na przepisy RODO.

Decyzja

Wniosek wizowy może zostać:

zatwierdzony - w takim przypadku do paszportu wklejona zostanie naklejka wizowa.

odrzucony - w takim przypadku otrzymają Państwo list odmowny wyjaśniający przyczynę odmowy. Więcej informacji na temat odwoływania się od decyzji do Duńskiego Urzędu Imigracyjnego znajduje się tutaj. List w sprawie odmowy zawiera wskazówki, w jaki sposób można odwołać się od decyzji.

Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia wniosku wizowego, opłata wizowa oraz opłata za obsługę w misji nie podlega zwrotowi.