Skip to content

Łączenie rodzin

Obcokrajowcy posiadający rodzinę w Danii mogą ubiegać się o pozwolenie na pobyt w Danii w ramach łączenia rodzin. Takie pozwolenia, po spełnieniu odpowiednich warunków, są udzielane: współmałżonkom oraz dzieciom do 15. roku życia.

Informacje dotyczące łączenia rodzin oraz formularze można znaleźć na poniższej stronie urzędu imigracyjnego (w jęz. angielskim).