Gå til indhold

Familiesammenføring

Udlændinge, som har familie i Danmark, har mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring i den danske udlændingelov.

Opholdstilladelse kan, når visse betingelser er opfyldt, gives til:

  • Ægtefæller, samlevere og registrerede partnere
  • Børn under 15 år.

Opholdstilladelsen er i første omgang tidsbegrænset, men med mulighed for forlængelse, hvis betingelserne herfor fortsat er til stede. Endvidere er der mulighed for, at tilladelsen efter en årrække kan blive tidsubegrænset, dvs. permanent.

Opholdstilladelsen giver som udgangspunkt ret til, at udlændingen kan tage arbejde i Danmark.

Udlændinge, som er EU/EØS-statsborgere, og som opholder sig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, er omfattet af særlige regler for familiesammenføring.

Læs mere om familiesamenføring her