Gå til indhold

Indgåelse af ægteskab

Ambassaden meddeler, at ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger skal følgende dokumenter forelægges de polske myndigheder i tilfælde, hvor en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab i Polen med en polsk statsborger eller hvor to danske statsborgere ønsker at indgå ægteskab.

  1. Ægteskabsattest udstedt af din (seneste) hjemkommune i Danmark, hvis I begge er danske statsborgere eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Har i ikke begge dansk statsborgerskab eller tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, skal du søge om ægteskabsattesten ved Familieretshuset. Det skal fremgå af attesten, om den danske part er ugift/skilt/enke/enkemand.  

  2. Fødsels- og dåbs-/navneattest eller navnebevis
  3. Eventuel skilsmissedom eller skilsmissebevilling.

Ovennævnte dokumenter skal oversættes til polsk af en statsautoriseret translatør. Det bemærkes, at dokumenterne skal forelægges de polske myndigheder mindst 1 måned før ægteskabets indgåelse.