Gå til indhold

Før rejsen

Pas

Danske statsborgere skal fortsat have pas med, når de rejser i Polen.

Schengen-reglerne ophæver kravet om, at man skal vise pas ved passage af Schengen-landenes indre grænser, men der kan stadigvæk kræves forevisning af gyldig legitimation efter, at man er rejst ind i et Schengen-land. Dette legitimationskrav betyder, at statsborgere i et Schengen-land skal kunne bevise deres statsborgerskab, hvilket for danske statsborgere fortsat betyder forevisning af pas. Det er altså ikke nok for danske statsborgere at medbringe for eksempel kørekort på rejser i Polen.

Du skal derfor medbringe dit pas på rejser til Polen, selvom der ikke altid er paskontrol ved grænsen, i lufthavnen m.m.

Flere oplysninger kan findes her

Bil

Ved kørsel i Polen skal bilens originale registreringsattest medbringes. Derudover tilrådes det fortsat at medbringe forsikringskort som bevis for, at der er tegnet ansvarsforsikring for bilen.

På Udenrigsministeriets hjemmeside findes yderligere information om blandt andet rejseforsikring og rejsevejledninger.