Gå til indhold

Statsborgerskab

Bevarelse af dansk statsborgerskab

Reglen om bevarelse af dansk statsborgerskab fremgår af indfødsretsloven §8.

~af bestemmelsen, at den, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs. ”Bopæl i Danmark” anses for at foreligge, hvor bopælen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR-registret) og har været af mindst 3 måneders varighed.

Mere info kan findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

På Udenrigsministeriets hjemmesider videregives oplysninger fra andre myndigheder og gives råd og vejledning. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer uanset oplysningerne på hjemmesiderne.