Gå til indhold

Udstedelse af dansk pas

Udstedelse af dansk pas

Pasansøgningen indgives ved personlig henvendelse på ambassaden. Husk tidsbestilling! Tidsbestilling foretages ved opkald på ambassadens hovednummer +48 22 565 29 00, hvor receptionisten vil tage imod bestillingen. Tiderne bestilles indenfor den konsulære åbningstid mandag til torsdag fra 10.00 – 15.00 og fredag fra kl. 10.00 – 14.00.

Sagsbehandlingstid: Det tager ca. tre uger at få et nyt pas.

Pas til voksne

Hvis ansøgeren skal have fornyet sit pas, skal der medbringes:

  • Pasansøgning i udfyldt og underskrevet stand (EN) (DK)
  • Det sidst udstedte pas. Hvis pas er bortkommet medbringes andre identitetsbeviser (navnebevis eller fødselsattest), politianmeldelse, erklæring om bortkommet pas i udfyldt og underskrevet stand samt billedlegitimation (f.eks. kørekort).
  • Statsborgerskabsbevis. Er ansøgeren født i udlandet, skal der forelægges Statsborgerskabsbevis eller bevis for bevarelse af dansk indfødsret efter det fyldte 22 år i form af bevis fra Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor eller Statsforvaltningen. Beviset skal forelægges medmindre ansøger har haft registreret bopæl i Danmark i mindst 3 måneder før det fyldte 22 år.
  • Vielsesattest eller navnebevis, hvis man har ændret sit navn siden sidst udstedte pas.

Du skal ikke medbringe foto. Foto, fingeraftryk og underskrift optages digitalt på ambassaden.

Førstegangsansøgning om udstedelse af pas til børn

Der skal medbringes

  • 1 pasansøgningsskema (EN) (DK)
  • 1 pasfoto (3,5 x 4,5 cm/farve) – gælder kun små børn under 2 år, ældre børn behøver ikke medbringe pasfoto
  • Samtykkeerklæring underskrevet af forældremyndighedens indehaver(e) – er trykt på pasansøgningsskemaets side 2.
  • Original fødsels- eller dåbsattest, hvoraf begge forældres navne fremgår
  • Begge forældres pas

Såfremt barnet ikke er født i Danmark og moderen ikke er dansk statsborger, skal endvidere forevises vielsesattest (gælder ikke børn født efter den 1. juli 2014).

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn. Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NemID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer. Giv digitalt samtykke her. Når du har givet samtykke og signeret med NemID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-Boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Pasgebyr

Det nye gebyr for alle typer af pas og for forlængelse af pas er 700 PLN. Gebyret skal betales ved indgivelse af ansøgningen. Pasgebyr i 700 PLN bedes indbetalt på nedenstående polske konto:

Indehaver: Royal Danish Embassy
Danske Bank A/S SA O/Polska
PL07236000050000004550255757
Swift: DABAPLPW
efterfulgt af ansøgers navn, pasgebyr, Warszawa.

Kvittering for bankoverførsel bedes venligst medbragt ved indgivelse af pasansøgning.
Det er også muligt at betale med kreditkort på ambassaden. 

Børn under 12 år

Det er muligt at søge om pas til børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) på de honorære konsulater. Bemærk, at der skal medbringes 1 pasbillede og at ovennævnte krav også gælder ved ansøgning på et honorært konsulat.

Det gamle pas

Du kan beholde dit gamle pas, indtil dit nye pas er klart. Du afleverer dit gamle pas, når du henter det nye pas.

Udstedelse af midlertidigt pas (provisorisk pas)

Ambassaden og konsulaterne i Polen kan på kort tid udstede et midlertidigt (provisorisk) dansk pas, hvis du har mistet dit pas eller dit pas er blevet stjålet under opholdet i Polen (du skal medbringe politianmeldelse, to pasbilleder, pasansøgning og erklæring om bortkommet pas (se "download") i udfyldt og underskrevet stand).

Et provisorisk pas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk ambassade/konsulat efter benyttelsen. 

Rejse på et provisorisk pas kan evt. give anledning til problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender provisoriske pas. Et provisorisk pas kan fx ikke bruges ved indrejse i USA. 

Navneændring

Ved navneskift, f.eks. ved indgåelse af ægteskab, kan der ikke foretages ændringer i pas. Der henvises til at søge nyt pas.

Bemærk, at der ikke kan udstedes nyt pas med det nye navn, før navneændringen er trådt i kraft og fremgår af den påkrævede dokumentation.

På Udenrigsministeriets hjemmesider videregives oplysninger fra andre myndigheder og gives råd og vejledning. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer uanset oplysningerne på hjemmesiderne.