Skip to content

Rejestracja

Aby ubiegać się o przyjęcie do programu wizowego Fast Track należy pobrać stosowne formularze. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj
Prosimy o wysłane wypełnionego wniosku e-mailem do ambasady w Warszawie na podany adres: wawamb@um.dk

Proszę podać nazwę firmy lub organizacji, którą Pan/Pani reprezentuje oraz nazwę duńskiej firmy lub organizacji z którą Państwo współpracują.
Przed ubieganiem się o wizę proszę się zapoznać z ogólnymi zasadami programu Red Carpet
Następnie otrzymają Państwo e-mail zwrotny w formie umowy oraz wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrywania wniosku w ramach programu Red Carpet.

Składanie wniosków i dokumentów
Wniosek wraz z załącznikami musi być wypełniony i przesłany do ambasady. Wniosek może być wysłany pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą lub złożony w godzinach pracy ambasady.

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?
Ambasada podejmie decyzję w ciągu dwóch tygodni. Przedstawiciel firmy lub organizacji może być wezwany do ambasady na rozmowę.
Jeśli zostaną Państwo wciągnięci na listę uczestniczących w programie Red Carpet zostanie podpisana stosowna umowa przez obie strony i dalsze informacje na temat procedury składania wniosków o wizę zostaną Państwu przekazane.
Jeśli nie zostaną Państwo zatwierdzeni do programu Red Carpet zostaną Państwo poinformowani stosownym pismem wysłanym z ambasady.
Należy pamiętać, że decyzja ta nie ma żadnego wpływu na sposób ubiegania się o uzyskanie wizy Schengen na standardowych warunkach.

Kontakt

Ambasada Danii w Warszawie

Osoba do kontaktu:

Ewa Bartoszuk-Nielsen

ul. Marszalkowska 142

00-061 Warszawa

Tlf.: +48 22 565 29 15