Gå til indhold

Den Danske Ambassade i Warszawa søger fem nye praktikanter til foråret 2024, inden for handel, politik/kommunikation, og forsvar.

Ansøgning til praktik i forårssemesteret 2024 er nu åben. Deadline er 3. september 2023, kl. 12.00.

Polen er med sine næsten 40 mio. indbyggere et stort naboland til Danmark. Som både NATO- og EU-medlemsland, spiller Polen en kontinuerlig interessant og betydningsfuld rolle, hvad end det omhandler politik, handel eller forsvar. Det har du nu mulighed for at følge på tætteste hold, idet Den Danske Ambassade i Warszawa søger fem nye praktikanter til forårssemestret 2024 – tre til handel, én til politik og kommunikation og én til forsvar.

Hvad kan du forvente af et ophold hos os?

Ambassaden i Warszawa tilbyder løbende praktikophold af et halvt års varighed, med rig mulighed for at blive fagligt udfordret, samtidig med at du får mulighed for at stifte bekendtskab med en anderledes, levende og spændende storby. Warszawa er en by i konstant udvikling, rig på kultur og oplevelser, med mange interessante nybyggerier, byliv og historiske tidslommer. Som praktikant på ambassaden vil du blive del af et vekslende, dynamisk og ungt arbejdsmiljø med store, personlige, og faglige udfordringer og muligheder samt vejledning.

Vi løfter i flok, og der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med en bred vifte af de opgaver, som en dansk ambassade løser. Ambassaden lægger desuden vægt på faglig og personlig udvikling, og på at vores praktikanter får et højt uddannelsesmæssigt og socialt udbytte af praktikopholdet. Din praktikvejleder vil løbende sikre, at det er tilfældet.

Praktikantstillingerne:
Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du vil arbejde tæt sammen med ambassadens øvrige medarbejdere, mens du også i høj grad vil blive tildelt selvstændige opgaver. Praktikanter følger med i udviklingen på deres pågældende arbejdsområde og bidrager til udarbejdelse af indberetninger, samt svar på forespørgsler. Derudover deltager praktikanterne også i møder, pressebriefinger og konferencer både på og uden for ambassaden. Du vil derfor som praktikant spille en central rolle i ambassadens samlede arbejde.

Handelsafdelingen:

Ambassaden søger tre praktikanter til handelsafdelingen. Handelsafdelingen fremmer danske erhvervsinteresser i Polen og yder via et team af professionelle konsulenter bistand til det danske erhvervsliv. Du vil få et indgående kendskab til danske virksomheders internationaliseringsproces, herunder markedsspecifikke problemstillinger og muligheder. Du vil komme til at arbejde med små, såvel som store danske virksomheder. Praktikanten bistår i afdelingens daglige arbejde med bl.a. ekstern kommunikation, udarbejdelse af markedsanalyser og interessentanalyser, samt at støtte sektorlederne i deres forskellige projekter. Handelsafdelingen er opdelt i forskellige sektorer, hvor afdelingens fokus vil forstærkes inden for energi, vand, sundhed, teknologi, og miljø. I samarbejde med de andre handelspraktikanter vil du få mulighed for at vælge de områder, du interesserer dig for. I løbet af opholdet vil der være mulighed for at få kendskab til det polske marked, der netop nu vurderes at have et stort potentiale for danske virksomheder. Dette potentiale understøttes yderligere af nye tilføjelser til handelsteamet, som gør afdelingen til Udenrigsministeriets næststørste handelsafdeling globalt. 

Afdelingen for politik og kommunikation:

Ambassaden søger én praktikant til afdelingen for politik og kommunikation. Den politiske afdeling følger polsk indenrigs- og udenrigspolitik, herunder særligt EU-relaterede spørgsmål. Praktikanten bistår i afdelingens daglige arbejde bl.a. ved udarbejdelsen af indberetninger, rapporter, foredrag samt besvarelse af borgerhenvendelser. Praktikanten vil i vidt omfang deltage i afdelingens mødevirksomhed. Praktikanten vil også spille en vigtig rolle i ambassadens arbejde med ekstern kommunikation og Public Diplomacy. Gennem opholdet vil der være mulighed for at opnå et dybere indblik i polske samfundsforhold, praktisk erfaring med EU's institutioner og opbygning samt kendskab til ambassadens og Udenrigsministeriets virke, herunder arbejdet med at brande Danmark i Polen.

Forsvarsafdelingen:
Ambassaden søger én praktikant til forsvarsafdelingen. Forsvarsafdelingen har som hovedopgave at formidle samarbejde mellem det danske og polske forsvar. Praktikanten bistår Forsvarsattachéen i det daglige arbejde bl.a. ved udfærdigelse af et ugentligt nyhedsbrev og indberetninger om primært polske forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål og forsvarets organisation og opgaver. Mere specifikt vil praktikanten have lejlighed til bl.a. at opnå praktisk erfaring med lettere sagsbehandling inden for følgende områder: Dansk og polsk forsvars- og sikkerhedspolitik, dansk-polsk forsvarssamarbejde, Polens forsvarssamarbejde med USA, NATO’s status som sikkerhedspolitisk forum, herunder NATO’s rolle som integrerende og transformerende institution, forsvarsindustrielle problemstillinger og spørgsmål vedrørende demokratisk kontrol med væbnede styrker og civil-militære relationer i øvrigt.

 

Hvad forventer vi af dig?

Til alle fem stillinger forventer vi, at du studerer på et universitet fra en samfundsvidenskabelig, humanistisk, kommerciel, eller anden relevant uddannelse. Gerne også med erfaring inden for formidling og kommunikation. For at komme i betragtning skal du være dansk statsborger eller have længerevarende tilknytning til Danmark samt være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt.

Som person skal du være i stand til at tænke og arbejde både selvstændigt, i teams og på tværs af ambassadens forskellige afdelinger, hvor arbejdssproget grundet ambassadens multinationale medarbejderstab, primært foregår på engelsk. Kendskab til polsk vil være en væsentlig fordel, men er ikke et krav. Derudover er du som person initiativrig og engageret og besidder en positiv og professionel tilgang til arbejde.

Praktikperiode:
1. februar 2024 – 31. juli 2024.

Generelle vilkår:

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis den pågældendes studiested tillader det. Herudover vil der være mulighed for at skrive en praktikopgave under praktikopholdet, som eventuelt vil kunne indgå i studiesammenhæng. 

Praktikopholdet er ulønnet, men praktikanten vil få dækket dokumenterede udgifter
for ca. 3.000 kr. om måneden. 

Ansøgning, CV og karakterudskrift fremsendes i en samlet pdf-fil til [email protected] med tydelig angivelse af, hvilken/hvilke stillinger du er interesseret i. Vi hilser ansøgninger fra alle dele af Rigsfællesskabet velkommen. Ansøgningen skal være indsendt til ambassaden senest den 3. september 2023, kl. 12.00.

Det er en forudsætning for at komme i betragtning til stillingen, at man ikke allerede har takket ja til en anden praktikstilling.

Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte de nuværende praktikanter:

Handelsafdeling: Kristoffer Amnitzbøl Hyldtoft e-mail: [email protected] , tlf.: +48 601 326 002

Politik/kommunikation: Katrine Kildgaard Nielsen, e-mail: [email protected] , tlf.: +48 225 652 921

Forsvarsafdeling: Sidse Marie Bjerring Lyngby, e-mail: [email protected] , tlf.: +48 225 652 935

Se desuden mere om den Danske Ambassade i Warszawa på vores hjemmeside polen.um.dk.