Gå til indhold

Den Danske Ambassade i Warszawa søger fire nye praktikanter til foråret 2023, inden for handel, politik/kommunikation, og forsvar.

Ansøgning til praktik i forårssemesteret 2023 er nu åben. Deadline er 11. september 2022.

Polen er med sine næsten 40 mio. indbyggere et stort naboland til Danmark. Som både NATO- og EU-medlemsland, spiller Polen desuden en kontinuerlig interessant rolle, hvad end det omhandler politik, handel eller forsvar, set med danske øjne. Det har du nu mulighed for at følge på tætteste hold, idet Den Danske Ambassade i Warszawa søger fire nye praktikanter til forårssemesteret 2023 – to til handel, én til politik og kommunikation og én til forsvar.

Hvad kan du forvente af et ophold hos os?

Ambassaden i Warszawa tilbyder løbende praktikophold af et halvt års varighed, hvor du kan blive fagligt udfordret, samtidig med at du får mulighed for at stifte bekendtskab med en anderledes, levende og spændende storby. Warszawa er i konstant udvikling med mange interessante nybyggerier såvel som historiske tidslommer. Som praktikant på ambassaden i Warszawa vil du opleve et afvekslende, dynamisk og ungt arbejdsmiljø med store, personlige, og faglige udfordringer samt vejledning.

Vi løfter i flok, så der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med en bred vifte af de opgaver, som en dansk ambassade løser. Ambassaden lægger desuden vægt på faglig og personlig udvikling, og på at vores praktikanter får et højt uddannelsesmæssigt udbytte af praktikopholdet. Din praktikvejleder vil løbende sikre, at det er tilfældet.  

Praktikantstillingerne:

Som praktikant på ambassaden får man gode muligheder for at anvende teori i praksis. Man arbejder tæt sammen med ambassadens øvrige medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver. Praktikanter følger med i udviklingen på deres pågældende arbejdsområde og bidrager til udarbejdelse af indberetninger, samt svar på forespørgsler.  Derudover, deltager praktikanterne også i møder, pressebriefinger og konferencer på og uden for ambassaden. Dermed udgør praktikanten en central rolle i ambassadens samlede arbejde.

Handelsafdelingen:

Ambassaden søger to praktikanter til handelsafdelingen. Handelsafdelingen fremmer danske erhvervsinteresser i Polen og yder via et team af professionelle konsulenter bistand til det danske erhvervsliv. Du vil få et indgående kendskab til danske virksomheders internationaliseringsproces, herunder markedsspecifikke problemstillinger og muligheder. Du vil komme til at arbejde med små, såvel som store danske virksomheder. Praktikanten bistår i afdelingens daglige arbejde med bl.a. ekstern kommunikation, udarbejdelse af markedsanalyser og interessentanalyser, samt at støtte sektorlederne i deres forskellige projekter. Handelsafdelingen er opdelt i forskellige sektorer, hvor afdelingens fokus vil forstærkes inden for energi, vand, sundhed, teknologi, og miljø. I samarbejde med den anden handelspraktikant vil du få mulighed for at vælge de områder, du interesserer dig for. I løbet af opholdet vil der være mulighed for at få kendskab til det polske marked, der netop nu vurderes at have et stort potentiale for danske virksomheder. Dette potentiale understøttes yderligere af nye tilføjelser til handelsteamet, som gør afdelingen til Udenrigsministeriets næststørste handelsafdeling globalt. 

Afdelingen for politik og kommunikation:

Ambassaden søger én praktikant til afdelingen for politik og kommunikation. Den politiske afdeling følger polsk indenrigs- og udenrigspolitik, herunder særligt EU-relaterede spørgsmål. Praktikanten bistår i afdelingens daglige arbejde bl.a. ved udarbejdelsen af indberetninger, rapporter, foredrag samt besvarelse af borgerhenvendelser. Praktikanten vil i vidt omfang deltage i afdelingens mødevirksomhed. Praktikanten vil også spille en vigtig rolle i ambassadens arbejde med ekstern kommunikation og Public Diplomacy. Gennem opholdet vil der være mulighed for at opnå et dybere indblik i polske samfundsforhold, praktisk erfaring med EU's institutioner og opbygning samt kendskab til ambassadens og Udenrigsministeriets virke, herunder arbejdet med at brande Danmark i Polen.

Forsvarsafdelingen:
Ambassaden søger én praktikant til forsvarsafdelingen. Forsvarsafdelingen har som hovedopgave at formidle samarbejde mellem det danske og polske forsvar. Praktikanten bistår Forsvarsattachéen i det daglige arbejde bl.a. ved udfærdigelse af et ugentligt nyhedsbrev og indberetninger om primært polske forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål og forsvarets organisation og opgaver. Mere specifikt vil praktikanten have lejlighed til bl.a. at opnå praktisk erfaring med lettere sagsbehandling inden for følgende områder: Dansk og polsk forsvars- og sikkerhedspolitik, dansk-polsk forsvarssamarbejde, Polens forsvarssamarbejde med USA, NATO’s status som sikkerhedspolitisk forum, herunder NATO’s rolle som integrerende og transformerende institution, forsvarsindustrielle problemstillinger og spørgsmål vedrørende demokratisk kontrol med væbnede styrker og civil-militære relationer i øvrigt.

Hvad forventer vi af dig?

Til alle tre stillinger forventer vi, at du studerer på et universitet fra en samfundsvidenskabelig, humanistisk, kommerciel, eller anden relevant uddannelse. Gerne også erfaring med formidling og kommunikation. For at kunne komme i betragtning skal du være dansk statsborger eller have længerevarende tilknytning til Danmark samt være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt.

Som person skal du være i stand til at tænke og arbejde både selvstændigt, i teams og på tværs af ambassadens afdelinger. Derudover er du som person initiativrig, engageret og har et godt humør. Det fælles arbejdssprog på ambassaden er engelsk. Kendskab til polsk vil være en væsentlig fordel, men er ikke et krav.

 

Praktikperiode:

1. februar 2023 – 31. juli 2023.

Generelle vilkår:

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis den pågældendes studiested tillader det. Herudover vil der være mulighed for at skrive en praktikopgave under praktikopholdet, som eventuelt vil kunne indgå i studiesammenhæng. 

Praktikopholdet er ulønnet, men praktikanten vil få dækket dokumenterede udgifter
for ca. 3.000 kr. om måneden. 

Ansøgning, CV og karakterudskrift fremsendes i en samlet pdf-fil til [email protected] med tydelig angivelse af, hvilken/hvilke stillinger du er interesseret i. Vi hilser ansøgninger fra alle dele af Rigsfællesskabet velkommen. Ansøgningen skal være indsendt til ambassaden senest den 11. september 2022

Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte de nuværende praktikanter:

Handelsafdeling: Emma Nielsen, e-mail: [email protected],
tlf.: +48 501 344 431

Politik/kommunikation: Christiane Elise From, e-mail: [email protected],
tlf.: +48 501 344 367

Forsvarsafdeling: Mikkel Krogh Petersen, e-mail: [email protected],
tlf.: +48 501 344 417

 

Se desuden mere om den Danske Ambassade i Warszawa på www.polen.um.dk.