Materiał informacyjny o połowach grindwali na wodach Wysp Owczych

Wyspy Owcze to terytorium Królestwa Danii, którego władze mają autonomię legislacyjną i administracyjną w wielu dziedzinach, włącznie z gospodarką zasobami naturalnymi w odniesieniu do ssaków morskich. Jeśli są Państwo zainteresowani zagadnieniem wielorybnictwa na Wyspach Owczych, mogą Państwo znaleźć informacje na ten temat na stronie internetowej prowadzonej przez farerskie władze: www.whaling.fo. Jeśli chcą Państwo skontaktować się w tej sprawie z władzami Wysp Owczych, mogą to Państwo zrobić pod adresem e-mailowym: [email protected].

Dania uznaje znaczenie wykorzystania zasobów morskich (w tym ssaków morskich) dla Wysp Owczych zgodnie z prawem międzynarodowym oraz wysiłki farerskich władz na rzecz gospodarki i ochrony tych zasobów w bliskiej - regionalnej i międzynarodowej - współpracy z innymi podmiotami.

Dania wspiera prawo społeczeństwa obywatelskiego do wyrażania swoich poglądów przy użyciu demokratycznych środków i zgodnie
z obowiązującym prawem.

Duńska policja i marynarka są obecne podczas polowań na wieloryby z dwóch powodów. Po pierwsze, umożliwiają one przeprowadzenie polowania, które w świetle prawa jest legalną działalnością. Po drugie, zapewniają bezpieczeństwo protestującym przeciwko polowaniom, którzy mają prawo do wyrażenia swojego sprzeciwu,
o ile swoim zachowaniem nie łamią prawa.