Studia

Informacje o studiach w Danii znajdują się na stronie www.studyindenmark.dk oraz www.iu.dk.

Study in Denmark to strona internetowa skierowana do zagranicznych kandydatów na studentów i studentów, którzy planują podjąć studia wyższe w Danii. Strona zawiera m.in. listę duńskich uczelni wyższych oraz porady dotyczące życia i studiowania w Danii.

Na stronie internetowej Duńskiej Agencji Uniwersytetów
i Internacjonalizacji www.iu.dk znajdują się informacje duńskiego Ministerstwa Nauki, Innowacji i Szkolnictwa Wyższego, m.in.
o uznawalności wykształcenia i programie stypendialnym dla zagranicznych studentów.

Pełna lista duńskich uczelni wyższych

Lista wybranych duńskich uczelni wyższych

Uniwersytety

Uniwersytet w Kopenhadze

Uniwersytet Południowej Danii

• Uniwersytet w Århus

• Uniwersytet w Ålborgu 

• Uniwersytet w Roskilde

• Duński Uniwersytet Techniczny DTU

• Kopenhaski Uniwersytet Informatyczny ITU

 Uczelnie o kierunkach ekonomicznych

• Copenhagen Business School CBS

• Aarhus School of Business

• The International Business Academy

• Business Academy and IT Academy 

Szkoły ludowe w Danii

Informacje o duńskich szkołach ludowych, zwanych uniwersytetami ludowymi (højskoler), znajdują się na stronie Duńskiego Stowarzyszenia Szkół Ludowych. Szkoły ludowe to pozaszkolne, autonomiczne placówki edukacji obywatelskiej.