Dział obrony

Głównym zadaniem działu obrony jest podtrzymywanie i rozwój dobrze układającej się współpracy między siłami zbrojnymi Danii i Polski. Pracownicy działu monitorują bieżącą sytuację obronną i polityczną w Polsce, jak również zmiany w strukturze organizacyjnej Sił Zbrojnych RP i zadania przed nimi stawiane. 

Dział obrony jest integralną częścią ambasady, jednakże attaché ds. obrony składa raporty bezpośrednio ministrowi obrony Danii. Pod względem administracyjnym dział obrony podlega ambasadorowi. Zarówno attaché ds. obrony, jak i pozostali pracownicy działu obrony, wspierają swoją działalnością ambasadę i jej funkcjonowanie.

Attaché ds. obrony jest łącznikiem między polskimi i duńskimi siłami zbrojnymi. W kręgu zainteresowań attaché ds. obrony znajduje się sytuacja obronna, polityczna i bezpieczeństwa w Polsce, jak również struktura organizacyjna Sił Zbrojnych RP i ich zadania oraz wszelkie wydarzenia dotyczące obronności. Swoje obserwacje w formie raportów attaché ds. obrony przesyła duńskiemu ministrowi obrony i powiązanym instytucjom wojskowym.

Attaché ds. obrony zajmuje się również informowaniem polskich instytucji wojskowych o sytuacji panującej w duńskiej sferze wojskowości oraz rozwoju Sił Zbrojnych Danii. Ponadto intensywnie angażuje się jako konsultant ds. rozwoju duńsko-polskiej współpracy w dziedzinie obrony.

Pracownicy działu obrony zajmują się także zapewnianiem zgody dyplomatycznej na przejazd duńskich jednostek wojskowych lub pojedynczych duńskich żołnierzy przez terytorium Polski, jak również zezwoleń na przeloty wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej oraz żeglugę jednostek wojskowych na polskich wodach terytorialnych. Pracownicy działu obrony odpowiadają również na zapytania duńskich
i polskich obywateli i instytucji dotyczące obszaru obronności.

Ponadto dział obrony współpracuje czynnie z Duńską Radą Eksportu (Danmarks Eksportråd) i działem handlowym ambasady w celu zapewnienia duńskim firmom jak najlepszych warunków współpracy
z polskim wojskiem i przemysłem wojskowym.

 

płk Johnny Goosman Jespersen 
Attaché obrony
e-mail: [email protected]
tel.: +48 22 565 29 31
język: duński, angielski

Małgorzata Zalewska-Nowak 
Asystentka Attaché obrony
e-mail: [email protected]
tel.: +48 22 565 29 32
język: polski, duński, angielski

Mikkel Petersen
Praktykant
e-mail: [email protected]
tel.: +48 501 344 417
język: duński, angielski