Dział polityczny i komunikacji

Dział polityczny i komunikacji zajmuje się polską polityką na szczeblu krajowym i międzynarodowym z uwzględnieniem zmian zachodzących
w gospodarce Polski.

Główne zadanie działu politycznego i komunikacji polega na śledzeniu
i analizie krajowych, międzynarodowych oraz gospodarczych wydarzeń, które są ważne dla Danii oraz duńskiego rządu. Szczególny nacisk położony jest w tym zakresie na polską politykę unijną, politykę bezpieczeństwa,
a także na członkostwo Polski w pozostałych organizacjach międzynarodowych, jak NATO lub ONZ. Również polsko-duńskie stosunki bilateralne, związki Polski
z innymi stolicami Unii Europejskiej, tudzież stosunki Polski z Rosją
i Stanami Zjednoczonymi znajdują się w obszarze ścisłych zainteresowań działu politycznego.

Dział polityczny i komunikacji pozostaje w regularnym kontakcie
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz innymi ministerstwami, zajmującymi się wypracowywaniem stanowiska Polski wobec bieżących wydarzeń. Współpracuje również z polskimi think tankami, organizacjami pozarządowymi oraz badaczami w celu uzyskania lepszego zrozumienia dla polskich uwarunkowań socjalnych oraz bieżącej polityki. Sporadycznie dział polityczny
i komunikacji, wspólnie z polskimi partnerami, organizuje seminaria poświęcone polskiemu społeczeństwu oraz polityce. Jest on także odpowiedzialny, w kooperacji z innymi działami ambasady, za przygotowywanie oraz przeprowadzanie wizyt duńskich ministrów
w Polsce.

W skład działu politycznego i komunikacji wchodzą:

Malene Bøgesvang 
Zastępca Szefa Misji, Radca
e--mail: [email protected]  
tlf.: +48 22 565 29 05
sprog: duński i angielski

Kristian Møller Danielsen
I Sekretarz
e-mail: [email protected] 
tel.: +48 22 565 29 12
Język: duński i angielski

Edyta Lewit
Starszy Doradca ds. Politycznych
e-mail: [email protected]  
tel.: +48 22 565 29 27
Język: polski i angielski

Matylda Tamborska
Cultural Officer
e-mail: [email protected]
tel.: +48 22 565 29 39
Język: polski i angielski

Filip Augustyniak
Research Assistant
e-mail: [email protected]
tel.: +48 22 565 29 33
Język: polski i angielski

Alicja Matusiak
Research Assistant
e-mail: [email protected]
tel.:
Język: polski i angielski

Christiane From
Praktykantka
e-mail: [email protected]
tel.:
Język: duński i angielski