Dział polityczny i komunikacji

Dział polityczny i komunikacji zajmuje się polską polityką na szczeblu krajowym i międzynarodowym z uwzględnieniem zmian zachodzących w gospodarce Polski.

Główne zadanie działu politycznego i komunikacji polega na śledzeniu i analizie krajowych, międzynarodowych oraz gospodarczych wydarzeń, które są ważne dla Danii oraz duńskiego rządu. Szczególny nacisk położony jest w tym zakresie na polską politykę unijną, politykę bezpieczeństwa, a także na członkostwo Polski w pozostałych organizacjach międzynarodowych, jak NATO lub ONZ. Również polsko-duńskie stosunki bilateralne, związki Polski
z innymi stolicami Unii Europejskiej, tudzież stosunki Polski z Rosją
i Stanami Zjednoczonymi znajdują się w obszarze ścisłych zainteresowań działu politycznego.

Dział polityczny i komunikacji pozostaje w regularnym kontakcie
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz innymi ministerstwami, zajmującymi się wypracowywaniem stanowiska Polski wobec bieżących wydarzeń. Współpracuje również z polskimi think tankami, organizacjami pozarządowymi oraz badaczami w celu uzyskania lepszego zrozumienia dla polskich uwarunkowań socjalnych oraz bieżącej polityki. Sporadycznie dział polityczny
i komunikacji, wspólnie z polskimi partnerami, organizuje seminaria poświęcone polskiemu społeczeństwu oraz polityce. Jest on także odpowiedzialny, w kooperacji z innymi działami ambasady, za przygotowywanie oraz przeprowadzanie wizyt duńskich ministrów
w Polsce.

W skład działu politycznego i komunikacji wchodzą:

Malene Bøgesvang 
Zastępca Szefa Misji, Radca
e-mail: malbog@um.dk
tel.: +48 22 565 29 05
Język: duński i angielski

Rikke Østergård Kornerup
I Sekretarz
e-mail: rikhae@um.dk
Język: duński i angielski

Edyta Lewit
Starszy Doradca ds. Politycznych
e-mail: edylew@um.dk  
tel.: +48 22 565 29 27
Język: polski i angielski

Urszula Eriksen
Public Diplomacy Officer
e-mail: urseri@um.dk
tel.: +48 22 565 29 24
Język: polski i angielski

Matylda Tamborska
Cultural Officer
e-mail: mattam@um.dk
tel.: +48 22 565 29 39
Język: polski i angielski

Mateusz Pęksa
Research Officer
e-mail: matpek@um.dk 
tel.: +48 22 565 29 21
język: polski i angielski

Alexander Blukacz Povlsen 
Research Assistant
e-mail: alepov@um.dk
tel.: +48 22 565 29 13
Język: polski, duński i angielski


Magnus Thorsøe Molsted
Praktykant
e-mail: magmol@um.dk
tel.: +48 22 565 29 16
Język: duński i angielski