Skip to content

Informacja o Wizach

 

Informacja o dokumentach niezbędnych do ubiegania się o wizę Schengen

Na komplet dokumentów składają się:

  • wniosek wizowy wypełniony w jęz. angielskim
  • 1 zdjęcie kolorowe
  • karta stałego pobytu w Polsce lub karta czasowego pobytu ważna trzy miesiące dłużej od daty planowanego wyjazdu z Danii
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie medyczne za granicą na kwotę min. 30.000 EURO. Ubezpieczenie powinno pokrywać koszty leczenia, szpitalnego, ibezpieczenia od nagłych wypadków oraz transport do kraju
  • potwierdzenie z miejsca pracy o zatrudnieniu
  • podpisane zaproszenie z Danii, w którym jest podane pełne imię i nazwisko osoby zaproszonej, cel wizyty, nr paszportu, informację o pokryciu kosztów
  • ważny bilet powrotny, okazywany przy odbiorze wizy
  •  potwierdzenie o zabezpieczeniu finansowym na czas pobytu w Danii
  • paszport do wglądu (musi być ważny trzy miesiące dłużej od daty planowanego powrotu z Danii) – nie jest zatrzymywany. Kopia wszystkich zapisanych stron paszportu

Wniosek wizowy online

Od dnia 1 lipca 2019 należy wypełnic wniosek wizowy online oraz uiscić opłatę logując sie na podany link: www.applyvisa.um.dk. Po złożeniu wniosku oraz opłaceniu należności online należy wydrukowac pokwitowanie, podpisac wniosek należy złosić sie do ambasady wraz z dokumentami w celu złożenia danych biometrycznych.

Warszawa, 2019