Skip to content

Konsulaty Królestwa Danii w Polsce

Na terenie Polski działa sześć konsulatów honorowych, które wraz z Działem konsularnym Ambasady niosą pomoc obywatelom Danii podczas ich pobytu w Polsce.

Konsulaty wystawiają paszporty tymczasowe i przedłużają ważność istniejących paszportów. Wnioski wizowe należy składać za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii w Warszawie - Informacja o Wizach.

Ambasada i Konsulaty Królestwa Danii w Polsce