Gå til indhold

Danske pas

 

For mere information, se vores side her

Regler om pas borger.dk 

 

Husk tidsbestilling!

Tidsbestilling foretages ved opkald på ambassadens hovednummer +48 22 565 29 00, hvor receptionisten vil tage imod bestillingen. Tiderne bestilles indenfor den konsulære åbningstid mandag til torsdag fra 10.00 – 15.00 og fredag fra kl. 10.00 – 14.00.

Følgende dokumenter skal udfyldes/medbringes ved ansøgning om pas:

Pas til voksne

 • 1 pasansøgningsskema (kan downloades i højre side)
 • eksisterende pas

Hvis eksisterende pas er mistet skal følgende også forevises:

Pas til personer under 18 år

Fra den 26. juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af Danmark. Børn under 15 år, der er optaget i en voksens pas, skal derfor have eget pas. Mere om pas

For at bestille et nyt pas til dit barn, skal du medbringe:

 • 1 pasansøgningsskema (kan også udfyldes til stede),
 • eksisterende pas,
 • samtykkeerklæring underskrevet af forældremyndighedens indehaver(e) – er trykt på pasansøgningsskemaets side 2,
 • original fødsels- eller dåbsattest, hvoraf begge forældres navn fremgår,
 • begge forældres pas

Hvis eksisterende pas er mistet skal følgende også forevises:

 • skriftlig redegørelse for passets bortkomst samt bevis for politianmeldelse
 • dåbs-/fødselsattest eller navneattest samt foto-ID

Førstegangsansøgning om udstedelse af pas til børn

 • 1 pasansøgningsskema
 • 1 pasfoto (3,5 x 4,5 cm/farve)
 • samtykkeerklæring underskrevet af forældremyndighedens indehaver(e) – er trykt på pasansøgningsskemaets side 3
 • Original fødsels- eller dåbsattest, hvoraf begge forældres navn fremgår
 • begge forældres pas
 • såfremt barnet ikke er født i Danmark og moderen ikke er dansk statsborger, skal endvidere forevises vielsesattest (gælder ikke børn født efter den 1. juli 2014).

Pasgebyr
Ansøgere under 18 år PLN 735 DKK 1125*
Ansøgere mellem 18 og 65 år PLN 735/ DKK 1125*
Ansøgere over 65 år PLN 735/ DKK 1125*
________________________
*Gyldig fra den 1. januar 2023

Pasgebyr i PLN 735,- bedes indbetalt på nedenstående polske konto:

Indehaver: Royal Danish Embassy
Danske Bank A/S SA O/Polska
PL07236000050000004550255757
Swift: DABAPLPW
efterfulgt af ansøgers navn, pasgebyr, Warszawa.

Kvittering for bankoverførsel bedes venligst medbragt ved indgivelse af pasansøgning.

Det er også muligt at betale online med kreditkort på ambassaden.