FAQ - często zadawane pytania

1. Gdzie obywatel UE może zarejestrować swój pobyt w Danii?
W celu rejestracji pobytu w Danii należy zwrócić się do urzędu wojewódzkiego Statsforvaltning najbliższego miejscu zamieszkania

2. Ile czasu obywatel UE może przebywać w Danii nie rejestrując swego pobytu?
Obywatel UE ma prawo wjazdu do Danii i pobytu przez okres do 3 miesięcy bez potrzeby występowania o zaświadczenie
o zarejestrowaniu pobytu. Osoby poszukujące pracy mogą przebywać w Danii do 6 miesięcy bez takiego zaświadczenia. Zarówno trzymiesięczny jak i sześciomiesięczny okres pobytu liczą się od dnia wjazdu.
Osoba przewidująca, że jej pobyt w Danii przeciągnie się ponad 3 miesiące, winna przed upływem tego czasu ubiegać się
o zaświadczenie
o zarejestrowaniu pobytu.
Zaświadczenie zarejestrowania pobytu stanowi dokumentację, że dana osoba ma prawo przebywać w Danii jako obywatel państwa UE lub członek rodziny obywatela państwa UE.
Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu stanowi zaświadczenie rejestracji pobytu obywatela UE w Danii. Jest ono ważne na czas nieokreślony – ważność trwa tak długo, jak długo spełniane są warunki będące podstawą jego wydania.

3. Gdzie mogę otrzymać wniosek o wydanie karty pobytu?
Wnioski są dostępne w urzędach wojewódzkich

4. Po jakim czasie można wystąpić w Danii o kartę pobytu na czas nieokreślony?
Po pięciu latach nieprzerwanego pobytu w Danii można wystąpić
o kartę pobytu na czas nieokreślony.
Przepisy w zakresie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin
w Danii reguluje rozporządzenie o pobycie w Danii cudzoziemców objętych przepisami Unii Europejskiej (po duńsku: EU-opholdsbekendtgørelsen).

5. Do jakiego urzędu należy się zwrócić w celu uzyskania numeru personalnego CPR oraz karty ubezpieczenia zdrowotnego?
Po otrzymaniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu można zwrócić się do biura obsługi obywateli (Borgerservice) w gminie zamieszkania w celu uzyskania numeru personalnego CPR i karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zaświadczenie zarejestrowania pobytu stanowi zatem podstawę uzyskania numeru personalnego CPR.

6. Gdzie można znaleźć informacje dot. przewozu zwierząt domowych do Danii?
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej duńskiego urzędu weterynaryjnego (w j. angielskim).

7. Czy obywatel Polski potrzebuje pozwolenia na pracę w Danii?
Nie potrzebuje pozwolenia na pracę, powinien natomiast zarejestrować swój pobyt (patrz wyżej).

8. W jaki sposób studenci z UE rejestrują swój pobyt w Danii?
O ile student z UE ma zamiar przebywać w Danii poniżej 3 miesięcy, nie potrzebuje wizy ani specjalnego zezwolenia na pobyt w Danii. Jeśli natomiast zamierza przebywać w Danii powyżej 3 miesięcy powinien wystąpić o rejestrację pobytu w biurze regionalnym (Statsforvaltning) odpowiednim dla swego miejsca zamieszkania. Wniosek o kartę pobytową obywatela UE (Residence Certificate - OD1 Ansøgning om EU-opholdsdokument) należy złożyć osobiście przed upływem 3 miesięcy.

Przewodnik dla studentów: www.studyindenmark.dk/guides

9. Gdzie mogę znaleźć informacje o Grenlandii?
Oficjalna strona rządu Grenlandii: www.naalakkersuisut.gl/en (w j. angielskim).

10. Gdzie mogę znaleźć informacje o Wyspach Owczych?
Oficjalna strona Wysp Owczych: www.faroeislands.fo (w j. angielskim).

11. W jaki sposób można poszukiwać danej osoby w Danii?
W tym celu należy zwrócić się do Narodowego Biura Rejestrowego
w Danii. Biuro to pomoże znaleźć adres osoby zamieszkującej Danię pod warunkiem, że są znane przynajmniej 2 informacje: nazwisko osoby poszukiwanej + jej data urodzenia lub poprzedni adres
w Danii. Nie jest możliwe zlokalizowanie osoby tylko na podstawie nazwiska. Dalszych informacji udziela bezpośrednio Biuro Rejestrowe. Adres do wspomnianego biura jest następujący:

CPR-kontoret
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg    
Tlf.:  0045 72 26 97 35
Fax: 0045 72 26 97 42
e-mail: cpr@cpr.dk

Informacje na temat osób lub firm można również znaleźć pod następującymi adresami internetowymi:
www.eniro.dk
www.krak.dk

Powyższe strony internetowe są dostępne tylko w j. duńskim.

Poniżej podajemy znaczenie niektórych słów przydatnych przy poszukiwaniu:

søg/søgning = search = szukaj  
vej/gadenavn= street = ulica
by = city = miasto
kort = map = mapa 
erhverv = business =  biznes

12. Czy trzeba przerejestrować polski samochód w przypadku przeprowadzki do Danii?
Tak. Informacje na temat rejestracji pojazdów znajdują się
w zakładce "Rejestracja polskiego samochodu w Danii" na naszej stronie internetowej.