Dział konsularny

Zadaniem działu konsularnego jest pomoc obywatelom duńskim podczas ich pobytu w Polsce. 

Ewa Bartoszuk Nielsen
Wicekonsul
e-mail: ewanie@um.dk
tel.: +48 22 565 29 15
język: polski, duński, angielski