Dział konsularny

Zadaniem działu konsularnego jest pomoc obywatelom duńskim podczas ich pobytu w Polsce. 

Konsulaty królestwa Danii w Polsce

Na terenie Polski działa sześć konsulatów honorowych, które wraz z Działem konsularnym Ambasady niosą pomoc obywatelom Danii podczas ich pobytu w Polsce.

Konsulaty wystawiają paszporty tymczasowe i przedłużają ważność istniejących paszportów. Wnioski wizowe należy składać za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii w Warszawie - Informacja o Wizach.

Ewa Bartoszuk Nielsen
Wicekonsul

e-mail: [email protected]
tel.: +48 22 565 29 15
język: polski, duński, angielski

 

Dorota Rozmarynowska
Oficer Konsularny

e-mail: [email protected]
tel.: +48 22 565 29 00
język: polski, duński, angielski