Skip to content

Usługi konsularne

Dział Konsularny Ambasady we współpracy z konsulatami honorowymi niesie pomoc obywatelom Danii podczas ich pobytu w Polsce, np. w przypadku aresztowania, utraty dokumentów, śmierci, choroby, itp.

Do zadań Działu konsularnego należy także przyjmowanie wniosków paszportowych.

KONTAKT

Ambasada Królestwa Danii

 

osoba do kontaktu:
Ewa Bartoszuk-Nielsen
tel.: +48 22 565 29 15
e-mail: ewanie@um.dk